Amacımız

* Ezberlemeyi değil, araştırmayı seven,
* Kişisel hak ve özgürlüklerini koruyabilen,
* Kendi ayakları üstünde durabilen,
* Güçlükler karşısında yılmadan savaşabilen,
* Çalışkan ve sorumluluk sahibi,
* En az bir yabancı dili mükemmel düzeyde konuşan,
* Teknolojiye hakim,
* Bilimsel düşünüşe sahip,
* Sorgulamadan hiçbir düşünceyi kabul etmeyen, başkalarının hakları olmazsa kendi haklarının da olmayacağını bilen,
* Dünyanın her ülkesinde yaşamını sürdürebilecek kadar entelektüel,
* Yaşadığı toplumun geleneklerine, değerlerine ve inanışlarına saygılı,
* Kendi değerlerine ve geleneklerine sahip çıkan,
* Kendisini ve hiç kimseyi küçük görmeyen yöneticiler, iş adamları ve donanımı yüksek, onurlu bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.