İki Öğretmenli İngilizce Eğitimi

İngilizceyi bir ders olarak değil,hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak öğretiyoruz.Bu sayede çocuklarımız,ebeveynlerinden biri yabancı diğeri Türk olan her çocuk gibi,2 farklı dil konuşan 2 öğretmeni olduğu için İngilizce eğitimini bir ders olarak değil,günlük yaşantısının bir parçası olarak görür.Bilingual eğitim modelimiz,yabancı dil eğitiminden farklıdır. 

Çünkü yabancı dili değil,ebeveynlerinin konuştuğu ikinci dili doğal yolla öğretir ve çocuklarımız bunu hiç unutmaz.Kısaca Amerikan Kültür Kolejleri’nde İngilizce bir ders değil bir iletişim aracıdır.

Aslında bu sistem sınıf / ders öğretmeninin yanındaki İngilizce öğretmeni bir Assistan Teacher (Yardımcı Öğretmen) ve çocuğun eğitim koçudur. Bu sayede her sınıfa bir eğitim koçu da verilmiş olur. Bugün her modern anaokulunda bir sınıfta en az 2 öğretmen varken,ilkokul çağında olmaması zaten hayatın olağan akışına aykırıdır.Sizleri de Amerikan Kültür Kolejleri’ne özel ve tescilli,bütün dünyada kanıtlanmış,doğal süreçte iletişimle yabancı dil öğreten bu eğitim modeline davet ediyoruz.