Her Öğrenciye Özel Ders

Amerikan Okullarında her öğrenciye her ana dersten yıllık 24 saat özel ders veriyoruz. Öğrencilerin öğrenmesindeki en önemli faktör öğretinin anlatım becerisinin öğrenenin içinde yaşadığı toplumun sosyal etkenleridir.

Kısaca yaşadığı bir arada bulunduğu toplum sosyal psikolojisi öğrencinin öğrenmesini etkileyen en önemli bariyerdir. Çoğu kez yaşadığımız toplumda var olabilmek ve sosyal iletişimimizi sürdürebilmek için kendi öz kişiliğimizden tavizler veririz. Toplum içindeki “biz” çoğu kez çevresel baskı altında hareket eder. Oysa özel derste öğrenememiş ve başarısız olmuş kolay kolay ne bir öğrenci ne de bir öğretmen bulabilirsiniz.