Organik Gıda ve Hijyen

Yeterli ve dengeli beslenme sağlığın temelidir. Ülkemizde son yıllarda fazla kilolu öğrencilerin sayısı artmaktadır.Özellikle 7-14 yaş grubundaki çocuklarda obezite çok sık görülmektedir. Obezite, çocukların akademik hayatlarını olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda obez öğrencilerin normal kilolu öğrencilere göre okuma becerilerinin ve matematik puanlarının düşük olduğu, okul performanslarının iyi olmadığı, başarısız öğrenci oldukları, kendilerini okula bağlı hissetmedikleri, okulu bırakmak istedikleri ve ileriki eğitim yaşamlarını başarıyla sürdüremedikleri belirlenmiştir. 

Fazla kilo; çocuklarda ciddi fiziksel ve psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Başta hipertansiyon olmak üzere, total kolesterol, trigliserid, psikososyal sorunlar yer almaktadır. Yaş ilerledikçe diabetes mellitus riskinde de artış olmaktadır. Kilolu çocuklar, arkadaşları tarafından eğlence konusu olabilmekte ve oyun arkadaşı olarak tercih edilmemektedir. Bu yaklaşımlar, çocuğun toplumdan soyutlanmasına, özgüvenini kaybetmesine ve hatta depresyona dönüşebilmektedir. Çocukluk döneminde edinilmiş olan fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlığının erişkin dönemde de devam ettiği düşünüldüğünde, özellikle okulda sağlıklı beslenmeye yönelik çalışmaların yer alması önemlidir.

Okul kantininde sağlıksız yiyecekler ya da gazlı içeceklerin yerine sağlıklı yiyecekler, taze meyve suyu, süt, ayran gibi vitamin ve kalsiyum yönünden zengin gıdalar bulundurulur. Amerikan Kültür organik gıdalar tercih edilmekte ve beyaz ekmek, kimyasal şeker gibi çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek yiyecekler sunulmamaktadır. Bunun yerine çocukların gelişimlerini destekleyici ve zekalarını olumlu etkileyecek yiyecekler tercih edilir.