İngiltere’de Yaz Okulu

Dünyada aynı programı uygulayan yüzlerce özgür okul bulunmaktadır. Öğrencilerimiz eğitim sürelerinin istedikleri kadar kısmını belirli bir ücret mukabilinde, yurt dışındaki özgür okullarda tıpkı kendi okulunda okur gibi geçirebilirler. 

Yaptığımız özel anlaşmalarla yurtdışındaki free schollarda eğitim aldıkları süre devamsızlıktan sayılmadığı için öğrencilerimiz bu süre zarfında Milli Eğitim yönetmeliklerine uygun olarak sene ya da dönem kaybetmeden eğitim alabilirler.Dileyen öğrencilerimiz yurt dışı eğitim programı sayesinde yurt dışından gelen bir öğrenciyi evinde ağırlayabilir.

Her özgür okul bağımsız birer kuruluş olmasına rağmen aynı ilkeleri ve eğitim programını benimsediği için kardeş birer eğitim kuruluşudur. Dünyadaki bütün özgür okullar felsefe ile eğitim veirirler. Ülkeden ülkeye eğitim programları değişse de öğretim yöntemleri ve sistemle birbirleri ile aynıdır. Bu noktada sayın velilerin dünya genelinde iki yarı yılda değil üç yada dört yarı yılda eğitim modeli uygulandığını göz önüne almaları gerekmektedir. 

(Örneğin İngiltere’de özgür okulların üç dönem bulunmaktadır.Türkiye’de ise iki dönem vardır.)